آتشفشان Kilauea در جزیره بزرگ هاوایی فوران می کندآتشفشان Kilauea در جزیره بزرگ هاوایی فوران می کند


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*